Skriftlig coaching via MAIL

Få stöd, rådgivning och verktyg som är specifikt anpassade för att hjälpa dig att navigera genom dina unika utmaningar.

Som certifierad coach med en egen ADHD-diagnos samt barn med diagnoser kan jag erbjuda dig empati, förståelse och guidning på en djupare nivå eftersom jag har ett inifrånperspektiv i hur det är att vara kvinna med ADHD samt förälder till barn med diagnoser.

Det här skapar en starkare förbindelse och tillit mellan oss där jag inte enbart blir din coach utan även din mentor och vägledare som kan ge dig konkreta verktyg och råd att använda dig av i din vardag.

Tillsammans ser vi till att du ska kunna hantera dina utmaningar och skapa en meningsfull och balanserad tillvaro där din/dina barns ADHD inte står i vägen utan istället blir en tillgång till vem du är.

Upplever du:

✓ En önskan om att förstå dig själv bättre och känna meningsfullhet i livet.

✓ Ångest, stress och oro.

✓ En inre storm som aldrig lugnar ner sig.

✓ Isolering och obekvämhet i sociala situationer.

✓ Att du är fastlåst i dina egna tankar.

✓ En ständig kamp i att göra rätt, vara rätt, säga rätt.

✓ En känsla av ständig överbelastning.

✓ En känsla av att vara annorlunda och utanför.

Tänk dig istället att:

❥ Förstå vad Adhd:n betyder för dig - vem du är med din diagnos och vilka utmaningar och styrkor den ger dig.

❥ Förstå vad som skapar stress och ångest för just dig och ha personligt anpassade strategier.

❥ Kunna förklara för din omgivning vem du är och hur du fungerar. 

❥ Förstå varför sociala situationer skapar obekvämhet och veta hur du ska hantera dem så att du kan vara social på dina egna villkor.

❥ Bryta mönstret med dina destruktiva tankar och istället börja tycka om dig själv som du är med dina utmaningar och styrkor.

❥ Veta vad du behöver för rutiner och strategier för att ha en balans i din vardag och undvika överbelastning.


Skriftlig coaching via mail

5 anledningar till varför du ska välja skriftlig coaching

1. Flexibilitet - du behöver inte passa en speciell tid utan väljer själv när det passar dig att sätta dig ner och ta del av coachingbreven.

2. Skriftlig kommunikation - ger dig en möjlighet att ta in information i din egen takt, läsa tillbaka på tidigare frågor/brev och få en tydligare struktur i coachingsamtalen.

3. Mindre distraherande - mailcoaching minskar risken för distraktioner som kan uppstå i samtal ansikte mot ansikte vilket kan underlätta för dig att hålla fokus och engagera dig i coachingen.

4. Ökad självreflektion - mailcoaching ger dig mer tid för självreflektion eftersom du får tänka igenom och formulera dina tankar och känslor i din egen takt och även att ta pauser om du behöver det.

5. Kontinuerlig åtkomst - du har hela tiden åtkomst till tidigare coachingbrev vilket hjälper dig att bibehålla kontinuitet och ger dig även en möjlighet att återkomma till det som du kommit fram till genom breven.

Vad som ingår

○ Inledande kostnadsfri Kartläggning i skrift som du svarar på och skickar tillbaka till mig.

Återkoppling på kartläggningen där jag ger förslag på coachingupplägg.

○  Coachingöverenskommelse - där du godkänner upplägget genom att betala för coachingen.

Fokuserade Coachingbrev, individuellt anpassade efter dina behov + löpande mailkontakt mellan breven om du har någon fråga eller behöver stöd/pepp.

Skräddarsydd återkoppling på varje coachingbrev.

Avstämning veckovis.

Verktyg/ uppgifter för din individuella utveckling.

Avslutande summering som hjälper dig att sammanfatta det du kommit fram till under vår tid tillsammans.

Paketen är på minst 4 veckor 
kan även bokas i 8 eller 12 veckor

Pris från 4490 :- 

Så här går det till

Steg 1

Du skickar ett mail till mig med ämnesraden "mailcoaching".

I mailet så skriver du
✓ ditt fullständiga namn
✓ lite kort om varför du önskar coaching.

Klicka här för att skicka mail till Sabina

Steg 2

Jag återkommer till dig via mail med kartläggningen

I mailet skriver jag även
✓ när jag har möjlighet att starta upp vår coaching.

✓ När jag behöver ha tillbaka kartläggningen så jag kan sätta ihop ditt individuella paket.

Steg 3

Du får förslag på upplägg av mig via mail och:
1. läser igenom bifogad coachingöverenskommelse

2. godkänner överenskommelsen genom att betala för coachingpaketet.

3. Vid bestämt datum får du ditt första individuellt anpassade coachingbrev.

Är du redo att gå -

Från

✖ Kaos
✖ Låg självkänsla
✖ Otydlighet
✖ Överväldigad
✖ Osäkerhet
✖ Ensamhet

Till

❤︎ Tydliga rutiner och struktur
❤︎ Känna självacceptans
❤︎ Tydlighet i vem du är
❤︎ Balanserad
❤︎ Inre trygghet
❤︎ Vetskap om att det finns fler som du

Frågor & svar

Du kommer att bli vägledd av mig genom tydliga frågor, jag kommer även att fråga dig om jag förstått dig rätt under coachingens gång. Våra tid tillsammans ska genomsyras av öppenhet, respekt och en vilja att förstå varandra. Blir det missförstånd så reder vi upp det tillsammans längs vägen.

Känslan av stress upplever jag minskar om du väljer mailcoaching eftersom du skriver i lugn och ro utan att det sitter någon och väntar på ditt svar. När du känner dig klar med frågorna i brevet så mailar du det till mig och jag återkopplar till dig. På en fyraveckorscoaching så blir det ofta ca 3 brev samt summeringen i slutet.

Om du känner att du vill fortsätta vår coaching efter din bokade period så går det ofta bra att fortsätta om det inte är så att jag är fullbokad. För att försäkra dig om att få en längre coachingperiod kan du boka 2 eller 3 månader till att börja med.

Skicka ett mail till info@sabinahasselgren eller fyll i formuläret här under så börjar vi där - 


Sabina Hasselgren -din Adhd, autism coach online

Jag hjälper dig att navigera genom dina egna unika utmaningar så att du kan lära dig hantera och leva med diagnosen på ett medvetet och balanserat sätt.