Skriftlig coaching via CHAT

Få stöd, rådgivning och verktyg som är specifikt anpassade för att hjälpa dig att navigera genom dina unika utmaningar.

Som certifierad coach med en egen ADHD-diagnos samt barn med diagnoser kan jag erbjuda dig empati, förståelse och guidning på en djupare nivå eftersom jag har ett inifrånperspektiv i hur det är att vara kvinna med ADHD samt förälder till barn med diagnoser.

Det här skapar en starkare förbindelse och tillit mellan oss där jag inte enbart blir din coach utan även din mentor och vägledare som kan ge dig konkreta verktyg och råd att använda dig av i din vardag.

Tillsammans ser vi till att du ska kunna hantera dina utmaningar och skapa en meningsfull och balanserad tillvaro där din/dina barns ADHD inte står i vägen utan istället blir en tillgång till vem du är.

Chatcoaching passar dig som vill ha snabba svar på ett specifikt problem/utmaning

När du väljer chatcoaching så fokuserar vi på en/två saker som du grubblar på eller upplever utmanande i ditt liv just nu - det kan till exempel handla om:

Oro kring om det är rätt att utreda 

Är du orolig för vad som ska hända om du utreder dig/ditt barn - vill du prata med någon som förstår, kan vägleda, guida och komma med nya infallsvinklar som ger dig klarhet.

Med en bakgrund i skolans värld där jag handledde personal, satt i samtal med elever och vårdnadshavare kring NPF (adhd, autism) samt som vuxen med ADHD, förälder och flerårig online coaching inom området kan jag ställa frågor som gör dig tryggare i ditt beslut.

Ständiga utbrott hos ditt barn

Har ni hamnat i en negativ spiral och du ser ingen väg ut?

Låt mig hjälpa dig bena ner det som känns övermäktigt så att du har en tydligare väg att gå där du vet var du ska börja och hur.

På en chatsession kan vi skapa tydlighet i kaoset och se till att du vet nästa steg eller så kan vi fokusera på en specifik situation och reda i hur du tar dig ur den. 

Tankar kring ditt barns skolsituation

Känns det som att skolan inte lyssnar på dig som förälder, vill ditt barn inte gå till skolan eller fungerar inte anpassningarna i skolan?

Låt mig hjälpa dig med kontakten med skolan och ge dig förslag på hur du kan få skolan att lyssna på dig och vilka anpassningar som kan vara hjälpsamma för ditt barn.  

Med en bakgrund i skolans värld samt som förälder till två tonåringar med diagnoser har jag kunskap från "båda världarna" och kan ge dig bra stöd i dina frågor. 

Du vill förstå dig själv/ditt barn bättre

Med en egen ADHD diagnos och som förälder till barn med diagnos samt gift med en man med ADHD så har jag ett unikt inifrånperspektiv-

lägg sen till en högskoleutbildning samt att jag är certifierad coach och att jag redan har hjälpt hundratals föräldrar samt kvinnor med ADHD så förstår du att du kan känna dig trygg med att jag vet vad jag pratar om.

Vill du bolla din eller ditt barn diagnos, lära dig förstå vad det är som händer och vad som är vad så finns jag här för dig.

Skriftlig coaching via chat

5 anledningar till varför du ska välja skriftlig coaching

1. Flexibilitet - du kan sitta hemma i din soffa eller på ett cafe - du väljer själv.

2. Skriftlig kommunikation - ger dig en möjlighet att ta in information i din egen takt, läsa tillbaka på tidigare frågor och få en tydligare struktur i coachingsamtalen.

3. Mindre distraherande - chatcoaching minskar risken för distraktioner som kan uppstå i samtal ansikte mot ansikte vilket kan underlätta för dig att hålla fokus och engagera dig i coachingen.

4. Ökad självreflektion - chatlcoaching ger dig mer tid för självreflektion eftersom du får tänka igenom och formulera dina tankar och känslor i din egen takt innan du trycker på "skicka".

5. Kontinuerlig åtkomst - du har hela tiden åtkomst till tidigare chatsessioner vilket hjälper dig att bibehålla kontinuitet och ger dig även en möjlighet att återkomma till chatten för att läsa igenom den så många gånger du önskar efteråt.

Så här går det till

1. Du bokar en tid som passar dig här under.  

2. I samband med bokningen kommer du få berätta lite om vad det är du söker coaching för.

3. Du väljer sen om du vill att coachingen sker via google chat, Instagram chat eller Messenger

4. Du betalar och får i samband med det ett mail med vår coachingöverenskommelse, tid och plats.

Pris från 1190 :- 


Sabina Hasselgren -din Adhd, autism coach online

  • Högskoleutbildadad inom Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet
  • Certifierad coach
  • Arbetat som Socialpedagog i skolans värld - handlett personal om Adhd, autism och bemötande samt haft samtal med föräldrar och barn 
  • Egen Adhd diagnos som jag fick konstaterad som vuxen
  • Mamma till två barn med diagnoser, Adhd och autism 
  • Fru till Niklas som även han fick en Adhd diagnos som vuxen
  • Drivit sidan Sabina Hasselgren sedan november 2020